Artikelen

 • Meditatie
 • Onderzoek
 • Depressie en kanker
 • Literatuur
 • Boek: "Heel zijn Leven"
 • Holisme en Wetenschap
 • Kanker; patentgeneeskunde      & alternatieven
 • Orgaandonatie? Waarom     niet!
 • Dwarsliggers
 • Voeding en Preventie
 • Hulp na BDE

  Bijna Dood Ervaring
  Sommige mensen krijgen in traumatische situaties ervaringen die heel diep ingrijpen in hun leven. Zo’n ervaring kan in alle leeftijdsfasen voorkomen. Die ervaring kán diverse elementen omvatten, zoals:

  Dit soort ervaringen is uitgebreid onderzocht en beschreven door de cardioloog Pim van Lommel (aanbevolen zijn boek: “Eindeloos bewustzijn”)

  Indien de ervaringen positief waren, verdwijnt doorgaans de angst voor de ‘dood’ en verandert de instelling t.o.v. zichzelf, anderen en het leven in het algemeen. Vaak blijft er een heimwee naar die ervaring. Bij negatieve ervaringen kunnen er gevoelens van schuld, schaamte, angst, eenzaamheid en/of wroeging blijven hangen.

  Het inpassen van al deze ervaringen kan heel diep ingrijpen in het leven van de persoon zelf, maar ook in dat van zijn/haar omgeving. Dat kan tot veel verwarring leiden en voor innerlijke problemen en voor problemen met de omgeving zorgen. Daarom is begeleiding zeer aan te bevelen; zij kan een enorme steun betekenen, zowel voor de persoon met de BDE als voor de naasten. Voorwaarde is dan wel dat dat gebeurt, met begrip voor het doorgaande leven van het bewustzijn.

  ReïncarnatieTherapeuten zijn geschoold om om te gaan met ervaringen in vorige levens, in het bestaan tussen twee levens in en bij conceptie, geboorte en dood. Daarom is deze therapievorm bij uitstek geschikt om personen in dit soort processen te begeleiden, zodat zij deze gebeurtenis een zinvolle plaats kunnen geven in hun leven.