Artikelen

 • Meditatie
 • Onderzoek
 • Depressie en kanker
 • Literatuur
 • Boek: "Heel zijn Leven"
 • Holisme en Wetenschap
 • Kanker; patentgeneeskunde      & alternatieven
 • Orgaandonatie? Waarom     niet!
 • Dwarsliggers
 • Voeding en Preventie
 • Dwarsliggers

  1.

  Waar goede therapie volgens mij vooral mee wil werken, is met bewustzijn !

  Wat is bewustzijn ?

  Er zijn nog steeds zeer veel ‘wetenschappers’, helaas vooral ook in de menswetenschappen, die bewustzijn zien als een onverklaarbaar bijverschijnsel van de stoffen in het brein. Er is er echter een stortvloed aan gegevens en bewijzen en ervaringen, die laten zien dat bewustzijn iets totaal anders is.

  Dat sluit volledig aan bij wat esoterische ervaringswetenschappers al eeuwen zeggen over de aard van bewustzijn en de droomwereld (Maya) van het materiële.
  Bewustzijn is de meest essentiële eigenschap van het universum (Kwantumfysica).
  Bewustzijn is het vermogen tot (innerlijk) ervaren; ervaren kan alleen in het hier-nu.
  Wat we doorgaans bewustzijn noemen, is de algemeen aanwezig basistrance vanuit de denkgeest, die ons meestal úít het ervaren van het hier-nu, dus úít het bewustzijn trekt, richting verleden en/of toekomst, die hier-nu niet zijn.

  Onderzoek heeft overtuigend laten zien dat datgene wat we in het westen het ‘bewustzijn’ zijn gaan noemen in staat is slechts 40 prikkels per seconde te verwerken. Het ‘onbewuste’ kan er ruim 20.000.000 per seconde aan; 20.000.000! Het zijn dan ook onze onbewuste overtuigingen (lichamelijke, emotionele en/of mentale overtuigingen) die ons leven vooral sturen.
  Bijna iedereen kent het volgende voorbeeld daarvan vast wel. Terwijl je met de auto op weg bent naar je werk wordt je ‘bewuste’ bijvoorbeeld volledig in beslag genomen door een onaangename ervaring van gisteren of de voorbereiding van de ontmoeting van aankomende middag. Ondertussen stuurt het ‘onbewuste’ je veilig door het drukke stadsverkeer, verwerkt talloze prikkels en coördineert moeiteloos allerlei ingewikkelde en cruciale handelingen in het hier en nu (herinner je je eerste autorijlessen).

  Het doorgaans grotendeels onzichtbare onderbewuste (de 'automatische piloot') speelt onderstaande programmeringen af als een machine en bestuurt ons vrijwel continue. Tegen een ‘machine’ praten (mantra’s, vermaningen, enz.) heeft weinig zin. In de mate waarin programma’s bewust gemaakt zijn én verwerkt, overheersen ze steeds minder het leven en groeit vrijheid.

  Dat onderbewuste heeft vier bronnen:

  1. geërfde, als soort ontwikkelde, instincten;
  2. wat we naar het huidige leven meenemen van vóór de conceptie (vorige levens, tussenbestaan);
  3. aangeleefde percepties: de conceptie tot/met de baarmoeder. Emotionele patronen van de verwekkers en daarna van de moeder, die met chemische signaalstoffen (emoties, hormonen, stress) de foetus voedt.
  4. aangeleefde en aangeleerde percepties uit opvoeding, omgeving, cultuur in de periode tot 6 jaar;
   want:
   hersenfrequenties tot 6j. uitsluitend in:
   -- delta (0,5-4 Hz) (slaap en ‘onbewust’) van 0 tot 2 jaar;
   -- theta (4-8 Hz) (fantaseren, mijmeren) (+ delta) van 2 tot 6 jaar.

  Van 0 tot 6 jaar is de programmeerbare periode . . . zónder énige filter !
  Conclusies (M
  entaal, Emotioneel & Lichamelijk) worden niet getrokken
  (geen evaluerende mentaal functioneren) , . . . . . maar . . . . gebeuren !

  Onze onbewuste (lichamelijke, emotionele en mentale) overtuigingen zijn zo een mix van:
  a. verwerkte en onverwerkte ervaringen van voor de conceptie &;
  b. ’n vooral ook door ánderen geprogrammeerd onderbewustzijn (van generatie op generatie overgegoten)

  (Het is goed om onszelf daar dus niet schuldig over te voelen, maar om de verantwoordelijkheid te nemen om die ingeprente vooroordelen en gedragspatronen (t.a.v. mijzelf en t.a.v. de samenleving) te onderzoeken en waar nodig bewust bij te stellen. (Helaas doen te weinig mensen dat.) Begin dus met jezelf en anderen te vergeven, want dat helpt om oude verhalen los te laten en . . . uit slachtofferschap te stappen.

  Hersenfrequenties die er verder in de ontwikkeling bij komen:
  -- alfa (8-12 Hz) (kalm waakbewustzijn, bewustere informatieverwerking) (+ delta & theta) pas vanaf 6 j.
  -- beta (12-35 Hz) (gefocust bewustzijn) (+ delta, theta & alfa) pas vanaf 12 jaar.
  -- gamma (> 35 Hz) (piekprestaties)

  Wie echt meer bewuste greep wil krijgen op het eigen leven, zal dus gebieden moeten onderzoeken, die zowel dieper in zichzelf leven (het onderbewuste), als hoger dan de ‘bewuste’ persoonlijkheid reiken (het bovenbewuste). Zo’n proactieve opstelling voorkomt dat het leven in de vorm van ernstige belemmeringen (ziekte) aandacht gaat vragen voor genegeerde lee(r/f)stof. (Ik zie het leven als leerschool richting bewustzijn van het ene bewustzijn.)

  Ideeën en gedachten zijn krachten, die vormen scheppen. De stroom aan vervuilende gedachten is vele male groter en veel giftiger dan de hoeveelheid broeikasgas. We nemen allemaal deel aan de wreedheid in deze wereld, maar bergen naast een Hitler, ook een Christus (of Boeddha, of zo) in ons. Alles wat ‘het kwaad’ belichaamt, (dictators en zo) zijn alleen maar de uitdrukking van het projecteren van dat wat we niet in onszelf willen herkennen en erkennen en aanvaarden. Zodra je dat wel doet en ook díé polariteit omarmt, transformeer je van macht of angst naar vrijheid.

  2.
  Medisch beroep volledig gekaapt door big farma

  Dit artikel heeft niet de bedoeling een gevecht te starten. Het is zinvoller om er kennis van te nemen en vervolgens je aandacht te richten op wat je zelf kunt doen om medicijngebruik overbodig te maken. Een aanzet daartoe is te vinden in het artikel 'Voeding en preventie'.

  Dit is ook geen aanklacht tegen artsen. Zij doen hun uiterste best mensen te helpen, maar zijn tijdens hun opleiding op grote schaal misleid; gevuld met farmaceutische reclame. Van mensen die zich wetenschapper noemen, zou je m.i. wel mogen verwachten dat ze een kritische houding aannemen t.a.v. onbewezen aannames en bewezen manipulaties vanuit het chemisch-farmaceutisch-kartel.

  3.

  Ik voeg hier een samenvatting toe van het boek van Proffessor P. Gotzsche. Voor de vele bewijzen die hij aandraagt, moet u absoluut het boek zelf lezen. Dit artikel is noodzakelijk iets langer.
  P. Gøtzsche: “Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad”.

  Lees op de pagina "voeding en preventie" het artikel over de leugens rond vaccinaties.

  Lees:
  Dr. G. Lenkei: "Censuur" (Wat u niet mag weten over uw gezondheid)
  J. Bouma: "Slikken" (Hoe ziek is de farmaceutische industrie )
  Dr. M. Rath: "Cancer"
  Dr. Moolenburgh: "Op uw gezondheid"
  Professor P. Gotzsche: “Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad”
  Professor P. Gotzsche: "Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning"
  https://youtu.be/qY1SkwuwOFw

  http://www.iocob.nl/