Artikelen

 • Meditatie
 • Onderzoek
 • Depressie en kanker
 • Literatuur
 • Boek: "Heel zijn Leven"
 • Holisme en Wetenschap
 • Kanker; patentgeneeskunde      & alternatieven
 • Orgaandonatie? Waarom     niet!
 • Dwarsliggers
 • Voeding en Preventie
 • Voeding & preventie

  Voeding

  In Nederland geven we 15% van onze inkomens uit aan gezondheidszorg en slechts 11% aan voeding en een groot deel daarvan is ten behoeve van een lange winkelplankwaarde energetisch gedood.

  Dit artikel is geen aanklacht tegen artsen, maar tegen de bijzonder kwalijke invloed van de grote farmaceuten op opleidingen, adviescolleges, medische tijdschriften en overheden.

  Als laatste is een recent onderzoek naar de werkelijke gevolgen van vaccinaties toegevoegd, omdat geclaimd wordt dat die preventief werken, terwijl ze ziek en zwak maken ! ! !
  Kijk in dit verband ook op Youtube naar de documentaireserie "The truthaboutvaccins.com"

  Tijdens de opleiding krijgen aanstaande artsen ongeveer één dag les over voeding. Hun wordt geleerd dat voeding onmogelijk medicijn kan zijn. De universitaire hersenspoeling is er op gericht om hen te leren uitsluitend patentmedicijnen voor te schrijven. Alles wat in de natuur voorkomt kan het chemisch-farmaceutisch kartel ‘helaas’ niet patenteren. Chemische mest roeit het bodemleven uit, zodat groenten wel groot woorden en er mooi uitzien, maar onvoldoende voedingsstoffen bevatten. Gevolg; ziek wordende mensen door tekorten. De chemische 'medicijnen' om de gevolgen te bestrijden zijn dan de volgende winstbron.
  De zogenaamde voedingsdeskundigen uit dit reguliere circuit hebben een vergelijkbare eenzijdige beïnvloeding achter de rug; ook die van de universiteit van Wageningen.

  Terugkeer naar biologische teelt blijkt niet alleen goed voor het milieu ‘buiten’ ons. Het door industriële belangengroepen verspreidde en in stand gehouden idee dat anders de wereldbevolking niet te voeden is, is inmiddels door studies voldoende achterhaald. Het wereldvoedselprobleem is in de eerste plaats een verdelingsvraagstuk en wordt verder veroorzaakt door overmatige vleesconsumptie, gespeculeer met voedsel en waanzinnige welvaartsverschillen.

  Uit divers onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van landbouwgronden de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Het jarenlange gebruik van kunstmest heeft de hoeveelheden belangrijke mineralen als magnesium, chroom en selenium doen afnemen. Terwijl overheidsinstanties en professoren aan de universiteit van Wageningen iets heel anders blijven zeggen, is gemakkelijk vast te stellen dat de voedingswaarde van groente en fruit uit de kunstmestteelt enorm is afgenomen. De FAO onderschrijft dat.
  Mc.Cane en Widowson vergeleken de voedingswaarden tussen 1940 en 1991 en kwamen tot het de volgende gegevens. Verlies aan voedingswaarde in de kunstmestteelt:
  Aardappelen 35% minder calcium 45% minder ijzer 47% minder koper 30% minder magnesium
  Bosui 74% minder calcium
  Broccoli (gekookt) 46% minder ijzer 75% minder koper
  Koolraap 71% minder ijzer
  Spinazie (gekookt) 60% minder ijzer 96% minder koper
  Waterkers 93% minder koper
  Wortelen 48% minder calcium 75% minder magnesium

  Gezonde natuurlijke biologische voeding, die niet fabrieksmatig is mishandeld, is uitermate belangrijk. Nadat onze bevruchting heeft plaats gevonden, is alles dat er bij komt voeding (stoffelijke én emotionele én mentale én energetische voeding). Op basis van de constitutie [dat wat je mee krijgt bij de conceptie (van ouders die de gevolgen van meer of minder gezonde stoffelijke, emotionele, mentale en energetische voeding doorgeven)] ontwikkel je, door wat je inneemt, een betere of mindere (stoffelijke, emotionele, mentale, energetische) conditie. Vandaar de uitspraak: “Je bent wat je eet!” Gezondere voedingspatronen leveren behalve minder criminaliteit ook nog een hogere arbeidsproductiviteit op en hele grote besparingen in de gezondheidszorg en bij justitie. Één van de wegen naar meer vrede gaat dus door de maag.

  Water
  Tot slot van dit onderdeel iets over water. Heel veel ziekten en kwaaltjes zijn in feite uitdrogingsverschijnselen. Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer tweederde uit water. Dat heeft de functie om te verbinden (water maakt van losse meelkorreltjes een papje) en om te spoelen. Dr. Batmanghelidj toont in zijn boek dat het drinken van twee liter gewoon zuiver drinkwater voldoende is om heel veel lichte en ernstige kwalen te voorkomen. (Drink geen water uit plastic flesjes, omdat er chemicalien uit dat plastic in oplossen.) Er zijn echter twee grote problemen met water. Ten eerste is het niet te patenteren en de industrie kan er dus nauwelijks extra winsten op boeken. Ten tweede neemt de hoeveelheid drinkbaar water door allerlei vervuilende activiteiten drastisch af.
  Iedereen die nog steeds gelooft dat homeopathische middelen nep zijn, omdat er alleen maar water in kan worden aangetoond (er zijn recent wel nanodeeltjes van de tincturen aangetoond), raad ik het volgende experiment aan. Doe gewoon leidingwater in een blauwe fles en in een groene fles en zet beiden enige uren in de zon. Neem vervolgens een glas en drink eerst een beetje gewoon leidingwater en vervolgens ‘geblauwd’ water en ‘gegroend’ water. U zult, indien U niet-roker bent, versteld staan van de smaakverschillen. Toch is het allemaal gewoon water, zonder materiële toevoegingen. Water heeft de eigenschap informatie op te nemen en houdt de frequentie van die kleuren vast, net zoals het die van de homeopathische tincturen vasthoudt.
  Water is nog veel fascinerender. Dr. M. Emoto. deed allerlei herhaalbare experimenten met water. Hij plakte bijvoorbeeld op twee flesjes met hetzelfde water een etiketje. Op het ene stond ‘haat’ en op het andere ‘liefde’. Toen hij het water uit die flesjes liet kristalliseren, gaf het ‘haatwater’ een zeer misvormde kristal te zien en het ‘liefdewater’ een schitterende. Als gedachten (in woorden op etiketjes) dat met water kunnen doen, wat kunnen ze dan, uitgesproken of niet, met jou, die voor ±70 % uit water bestaat, doen.

  Preventie

  Uit onderzoek van Groenforum Nederland bleek dat investeren in een drastische vergroening van de omgeving leidt tot 15% minder obesitas, 10% minder gebruik van antidepressiva en een besparing van 1,4 miljard in de gezondheidszorg. Daarnaast zorgt het voor een verbetering in prestaties in bedrijven van 35%.

  Terwijl overduidelijk is dat voedingssupplementen een noodzakelijke aanvulling vormen op het kunstmatig verarmde voedsel en daarmee uw gezondheid verbeteren, heeft men op Europees niveau dus verboden om op verpakkingen te vermelden waar supplementen goed voor zijn. (Er is een groot verschil tussen suplementen uit de chemische industrie en biologische suplementen. Helaas zijn die laatsten duur, maar het innemen van de eersten is behalve zinloos ook schadelijk.)

  De EFSA (Europese Voedselveiligheid Autoriteit) verwijt mensen die zich daar tegen verzetten en hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid serieus nemen, geobsedeerd te zijn. Ze spreken met minachting van een ‘gezondheidsepidemie’. Wie echter aan de bevolking vraagt wat ze het belangrijkste vindt in het leven krijgt steevast te horen: de gezondheid!
  Van het totale budget dat de overheid uitgeeft aan gezondheidszorg gaat slechts ongeveer 5% naar preventie, terwijl daar nu net enorme kostenbesparingen te behalen zijn. Helaas is van deze regering ook niet te verwachten dat zij daar essentiële veranderingen in zal brengen, terwijl ze daar, zeker veel profijt van zou hebben. Hoe oppermachtig moet het chemisch-farmaceutisch-kartel zijn ???

  Er zijn allerlei heel eenvoudige maatregelen, die de algemene gezondheid enorm verbeteren en die er tevens voor zorgen dat de totale uitgaven voor gezondheidszorg ongeveer gehalveerd kunnen worden. In andere delen van deze tekst worden er al diverse opgenoemd. Hier volgen een aantal van de vele mogelijkheden op een rij. Sommige zijn meer of minder eenvoudig door iedereen zelf al toe te passen. Voor verdergaande maatregelen moeten betrokken burgers regeringen kiezen, die het belang van een andere aanpak inzien en die, tegen de druk van de grote bedrijven in, ook uitvoeren.

  Onderzoek naar de vaccinaties bij kinderen.
  Vul bij 'Google' ook eens "vaccinatieleugens" in
  en lees die artikelen als uw kinderen u lief zijn.

  Door: Celeste McGovern Gepubliceerd door: Coöperatie De Vrijde Media (30-7-2017) Dit artikel is de vertaling van het werk van de Amerikaanse Celeste McGovern. zij is een onafhankelijk onderzoeksjournalist. Zij baseert haar artikel op een onderzoek naar de effecten van vaccinaties, waarbij voor het eerst twee vergelijkbare groepen zijn samengesteld van gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen. De wetenschappers die dit onderzoek hebben uitgevoerd zijn erin geslaagd om op deze manier meer licht te werpen op wat vaccineren bij kinderen teweeg brengt dan enig ander voorgaand onderzoek. Ze pleiten ervoor dat er met de uitkomsten van het onderzoek meer wordt gedaan en dat het gaat bijdragen tot meer inzicht in de effecten van vaccinaties op de gezondheid van kinderen. Dit zou kunnen resulteren in een beter vaccinatiebeleid en dat is zeer nodig, zo stellen de onderzoekers.

  Het is nog niet eerder voorgevallen. De eerste studie in zijn soort waarin gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen werden onderzocht in een onderzoek, uitgevoerd bij Amerikaanse thuisschool kinderen. Het laat zien wie de meeste problemen hebben, de gevaccineerde of de niet gevaccineerde kinderen… en er zijn veel ouders die ongerust zouden moeten zijn naar aanleiding van de uitkomsten.

  vaccinaties 1 Er gaat iets verkeerd met de Amerikaanse kinderen. Ze zijn ziek: allergisch, astmatisch, angstig, auto-immuun, autistisch, hyperactief en hebben last van concentratie- en leerstoornissen. Van 32 miljoen Amerikaanse kinderen lijdt minstens 43% aan een of meer chronische ziektes, waarbij obesitas nog niet wordt meegerekend. In het verleden nog zeldzame aandoeningen zoals autisme en ADHD tot type 1 diabetisch en het syndroom van Tourette stijgen momenteel explosief. Vergeleken met hun ouders hebben kinderen van nu vier keer meer chronische ziektes. Terwijl hun grootouders nooit een pil slikten in hun kindertijd, krijgt meer dan een miljoen Amerikaanse kinderen onder de vijf jaar psychofarmaca, meer dan 8,3 miljoen kinderen onder 17 jaar hebben psychofarmaca toegediend gekregen en een op de vier kinderen krijgt ergens medicijnen voor voorgeschreven. Fastfood, slechte genen, teveel TV, videogames, pesticides, plastics – noem maar een omgevingsfactor en het heeft invloed op kinderen, maar er is er geen die zoveel effecten veroorzaakt dan vaccins.

  Voordat een kind zes is heeft het 50 doses van 14 vaccins gehad en voor het achttiende jaar 69 doses van 16 farmaceutische vaccins, die ingrediënten bevatten die een sterke invloed hebben op het immuunsysteem. We worden gerustgesteld dat vaccins ‘veilig en effectief’ zijn, ondanks dat publieke gezondheidsautoriteiten soms toegeven dat er ernstige bijwerkingen zijn, zelfs dodelijke gevallen en ondanks het zorgelijke feit dat er geen lange-termijnstudie is over de effecten op de algehele gezondheid. Het is opmerkelijk dat er geen enkele studie was gepubliceerd waarin gevaccineerde kinderen worden vergeleken met niet gevaccineerde kinderen.

  Tot nu toe…
  Een pilot studie van thuisschool kinderen van 6 tot 12 jaar oud, afkomstig uit vier Amerikaanse staten, werd gepubliceerd op 27 april 2017 in het ‘Journal of Translational Sciences’. In deze studie werden 261 niet gevaccineerde kinderen vergeleken met 405 geheel of gedeeltelijk gevaccineerde kinderen. De uitkomsten van dit onderzoek zou ouders nog eens goed aan het denken moeten zetten, voordat ze hun kinderen ooit nog een vaccinatie laten toedienen.

  Thuisschoolkind vs. thuisschoolkind.
  Het grote probleem met het uitvoeren van een gevaccineerd niet gevaccineerd studie, is dat vrijwel alle Amerikaanse kinderen vandaag de dag zijn gevaccineerd. 95% van de kinderen wordt geïnjecteerd, dus er zijn weinig niet gevaccineerde kinderen over om de langetermijn effecten grondig te kunnen onderzoeken. Je kunt Amerikaanse kinderen bijvoorbeeld vergelijken met Amish kinderen, maar critici zeggen dan dat dit appels met peren vergelijken is. Daarom werkte Anthony Mawson, hoogleraar aan de afdeling epidemiologie en biostatica aan de School voor Publieke Gezondheid, Jackson State University, met zijn collega’s Azad Bhuiyan en Binu Jacob samen met Brian D. Ray, voorzitter van het onderzoeksinstituut van de nationale thuisschool organisatie in Salem aan een studie waarin thuisschool gezinnen werden opgenomen. Thuisschoolkinderen werden in deze studie vergeleken met thuisschoolkinderen (appels met appels) en met het toegevoegde voordeel dat de populatie van thuisschoolkinderen qua profiel overeenkomt met het doorsnee Amerikaanse kind. De gezinnen die meededen aan het onderzoek werden gevonden via de thuisschool organisaties in Florida, Louisiana, Mississippi en Oregon.

  De handel in ziektes.
  Zowel de gevaccineerde als de niet gevaccineerde kinderen die aan het onderzoek meededen werden wel eens ziek. Zoals verwacht hadden de gevaccineerde kinderen minder last van sommige infecties waartegen ze waren ingeënt: ze waren minder vatbaar voor waterpokken en kinkhoest. Ondanks de opgeklopte berichtgeving in de media over mazelen in Disneyland en het terugkomen van de bof, was er geen aantoonbaar bewijs dat gevaccineerde kinderen beter beschermd waren tegen deze zogenoemde ‘door inenting te voorkomen ziektes’. Er waren in beide groepen, gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen even veel gevallen van mazelen, bof, hepatitis A en B, influenza, rotavirus en meningitis (zowel viraal als bacterieel). Niet gevaccineerde kinderen bleken in werkelijkheid beter beschermd te zijn tegen ‘door inenting te voorkomen ziektes’ dan kinderen die waren ingeent tegen deze aandoeningen.
  Vanaf het jaar 2000 heeft het Center for Disease Control (CDC) (Amerkaanse GGD) vier inentingen aanbevolen tegen zeven verschillende soorten pneumokokken infecties voordat het kind 15 maanden was. Desondanks bleek dat de gevaccineerde kinderen in deze studie 4,9 keer meer kans hadden om te worden gediagnosticeerd met longontsteking dan niet gevaccineerde kinderen)
  Het verband tussen autisme en vaccinaties is de grootste ‘tornado’ in de vaccinatiestorm. Autisme is van een zeldzame aandoening – 1 op de 10.000 kinderen in de jaren ’80 – geworden tot 1 op de 88 kinderen vijf jaar geleden en nu 1 op de 68. Uit de thuisschoolstudie blijkt het risico om te worden gediagnosticeerd in het autisme spectrum vier keer hoger te zijn bij gevaccineerde kinderen dan bij niet gevaccineerde kinderen).
  “We kennen niet alle oorzaken van autisme”, zegt het Center for Disease Control, waarmee wordt vermeden om toe te geven dat er geen enkele oorzaak is vastgesteld en evenmin een behandelingsmethode. Een pediatrische studie uit 2004 wordt nog steeds aangehaald om het verband tussen autisme en vaccinaties te weerleggen, ondanks dat een van de auteurs van deze studie, topwetenschapper William Thompson heeft toegegeven dat hij en zijn collega’s de informatie die aantoonde dat er een verband was tussen autisme en het MMR vaccin hebben verduisterd en vernietigd (hij heeft wel kopieën bewaard…). “Mijn God, ik kan niet geloven dat we hebben gedaan wat we deden.” bekende Thompson in een opgenomen telefoongesprek met Brian Hooker, biotechnologisch onderzoeker aan de Simpson University en zelf vader van een autistisch kind. De Thompson klokkenluiderszaak was in 2016 de basis van de documentaire Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe, gemaakt door Andrew Wakefield, de gastro-enteroloog die een van de eersten was die al eind ’90-er jaren het verband legde tussen het MMR vaccin en autisme en die het schoolvoorbeeld is geworden van hoe het systeem afrekent met andersdenkenden. Deze film moet van het CDC door zo weinig mogelijk mensen worden bekeken. Het CDC vermeldt niet dat de federale overheid werd gedwongen om toe te geven dat er een verband is tussen vaccinatie en autisme door een financiële compensatie uit te betalen aan ouders van getroffen kinderen. Er zijn ook rechters die het verband tussen autisme en vaccinaties hebben erkend. Los hiervan zijn er duizenden ouders waarvan de rechters en de federale overheid domweg ontkennen dat zij onveranderlijk hetzelfde hebben meegemaakt: zij zagen dat hun kind na vaccinaties in autisme verviel. Schade aan hersenen en het zenuwstelsel als gevolg van vaccinaties is niet iets nieuws. Aantasting van het gezichtsvermogen, in een aantal gevallen leidend tot blindheid werd al tientallen jaren beschreven in de medische literatuur en is ook een gedocumenteerde mogelijke bijwerking die is opgenomen in de bijsluiter van vrijwel alle vaccins.

  Welke rol zouden vaccins kunnen spelen bij de meer subtiele hersenbeschadigingen? Vraag het niet aan het CDC want er is nooit naar gekeken. In de thuisschoolstudie werd echter gevonden dat de waarschijnlijkheid dat gevaccineerde kinderen een leerstoornis ontwikkelen vijf keer groter is dan bij niet gevaccineerde kinderen, concentratiestoornissen en hyperactiviteit komen meer dan vier keer zoveel voor bij gevaccineerde kinderen en stoornissen in de ontwikkelingen van hersenen en het centrale zenuwstelsel 3,6 keer meer bij gevaccineerde kinderen dan bij niet gevaccineerde kinderen. Kwik en aluminium, wat anders? Robert Kennedy jr. heeft gewezen op de gevaren van kwik in de vorm van thimerosal als conserveermiddel gebruikt in vaccins en op het verband tussen kwik en autisme. Aluminium is eveneens een goed gedocumenteerde neurotoxine, die aan vaccins wordt toegevoegd om het immuunsysteem te prikkelen. Recent onderzoek heeft alles wat wetenschappers hierover hebben gezegd (en het CDC nog steeds doet) naar de afvalbak verwezen: aluminium wordt niet uit het lichaam verwijderd binnen uren of dagen, het blijft er jarenlang en kan migreren naar de organen, inclusief de lymfe, milt en hersenen. Aluminium in de hersenen wordt in verband gebracht met het chronisch vermoeidheidssyndroom, spieraandoening (Macrophagic Myofasciitis), meerdere autoimmuun aandoeningen, Alzheimer, plotseling overlijden na vaccinatie en in autisme. De Food and Drugs Administration (FDA) ontkent niet de giftigheid van aluminium – men stelt dat er niet genoeg in de vaccins zit om schade te kunnen veroorzaken. De uitspraak is echter gebaseerd op orale toediening van stoffen waarin aluminium zit en niet op vaccins. Desondanks stelt men dat: “jonge muizen zwakker, minder actief en minder gecoördineerd waren als in hun voeding grotere hoeveelheden aluminium zitten.” Behalve toxische metalen zoals aluminium en kwik kunnen vaccins ook besmettingen van menselijk DNA van geaborteerde foetussen, dierlijk DNA, retrovirussen en andere vervuilingen zitten die niet worden gemeten door de toezichthouder en waarvan de gezondheidseffecten nooit zijn onderzocht.
  Gevaccineerde kinderen worden volgens de thuisschool studie bijna vier keer meer gediagnosticeerd met een oorinfectie en hebben zeven keer meer kans op een operatieve ingreep om oorproblemen van chronische aard te verhelpen. Acute oorinfecties nemen de afgelopen tientallen jaren toe over de hele wereld en ze zijn zo algemeen geworden dat het niet meer opvalt: 80% van de Amerikaanse kinderen heeft er last van gehad voordat ze drie jaar waren en doktersbezoek is vooral vanwege deze kwaal, die bestreden wordt met antibiotica en chirurgische ingrepen. Oorinfecties bij kinderen kosten ongeveer 3 miljard dollar per jaar.

  De thuisschool studie toont aan dat gevaccineerde kinderen dertig keer meer kans hebben op allergische rhinitis (hooikoorts) dan niet gevaccineerde kinderen, dit verband is zelfs sterker als dat tussen roken en longkanker. De kans op andere allergieën is bijna vier keer hoger bij gevaccineerde kinderen en op eczeem ruim drie keer hoger. Deze allergische aandoeningen leiden elk tot meer medicatie. De gevaccineerde kinderen hadden volgens de studie 22 keer meer behoefte aan anti-allergie medicijnen dan de niet gevaccineerde kinderen. Allergische rhinitis (hooikoorts) is ook zo’n kinderaandoening die een onverklaarde stijging te zien geeft. In 2012 waren er 6,6 miljoen kinderen met een allergische aandoening. Het wordt in verband gebracht met nog zo’n lastige kinderkwaal, astma. Meer dan drie miljoen Amerikaanse kinderen hebben last van eczeem. Evenals dat met autisme het geval is, heeft de gezondheidszorg geen antwoord op de explosieve stijging van immuunsysteem gerelateerde allergische aandoeningen. Recente onderzoeken tonen aan hoe aluminium allergische rhinitis (hooikoorts) veroorzaakt bij muizen. In een studie uitgevoerd in 2014 werd vastgesteld dat ratten die oraal een vaccin toegediend kregen waarin aluminiumhydroxide was opgenomen, daarna voedselallergieën ontwikkelden. Zo zijn er ook studies waarin proefdieren astmatische aandoeningen kregen na het eten van eiwit waarin aluminiumhydroxide was verwerkt. Als zo duidelijk het verband tussen aluminium en allergie wordt aangetoond bij proefdieren, hoe kan het CDC dan volhouden dat dit bij mensen niet het geval zou zijn?
  “Er was geen verklaring voor de verschillen in gezondheidseffecten tussen de gevaccineerde en de niet gevaccineerde kinderen, anders dan door de vaccinaties”, concluderen de opstellers van het rapport over het thuisschoolonderzoek. Hoewel er aan het leggen van causale verbanden beperkingen zitten, is er een ook een duidelijk verband tussen vaccinaties en chronische ziektes.” “Er is verder onderzoek voor nodig om te kunnen concluderen in hoeverre de uitkomsten van het thuisschool onderzoek van toepassing zijn op de gehele populatie.” Mawson en collega’s stellen dat: “ Verder onderzoek en begrijpen van de biologische basis van de onverwachte en niet-specifieke uitkomsten van hun onderzoek, essentieel zijn om op een op bewijs gegronde vaccinatiepolitiek te kunnen ontwikkelen en daardoor de juiste beslissingen te kunnen nemen.”
  Er is echter weinig aanleiding om te denken dat het medische establishment interesse gaat tonen in onverwachte onderzoeksuitkomsten. De boodschap is duidelijk: "vaccins zijn de grootste wonderen van de moderne medische wetenschap, waardoor miljoenen levens zijn gered en er een verbetering van de kwaliteit van leven van nog eens vele miljoenen is bereikt. Enkele kinderen zullen ernstige gevolgen ondervinden door vaccinaties, zelfs dood, maar dat is slechts een klein offer voor het grote goed van het beschermen van de mensheid tegen epidemieën en infectieziektes."

  Ouders gaan vragen stellen en hierdoor komt de autoriteit onder druk te staan. Vragen zoals: Waarom zijn dokters die financieel belang hebben bij vaccinaties de zegslieden voor de gezondheidsautoriteiten? Kunnen de overheidsautoriteiten echt worden vertrouwd als ze zeggen dat het gaat om het beschermen van mijn kinderen als ze zo innig verbonden zijn met de farmaceutische industrie? Waarom zitten er toxische stoffen in vaccins? Heeft mijn kind echt vaccinaties nodig, of verkoopt iemand ze, evenals Coca Cola of videogames? Waarom is het acceptabel dat er kinderen worden opgeofferd aan het groter goed? Is dat groter goed werkelijk of is het een waanbeeld? Deze pilot studie toont aan dat als het medische establishment en de gezondheidsautoriteiten werkelijk geïnteresseerd zouden zijn in het welzijn van kinderen en niet alleen in de winsten uit vaccinaties of in het verdedigen van de vaccinatiereligie tegen blasfemie, er een bereidheid zou zijn om verder onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van vaccinaties, door zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde kinderen in het onderzoek te betrekken. Daarvoor is moed nodig. De auteur van dit artikel Celeste McGovern is onafhankelijk onderzoeksjournalist.

  Literatuurstart:
  Google: vaccinatieleugens
  H. Moolenburgh: "Op je gezondheid"
  L. Mac. Taggart: "Wat artsen je niet vertellen"
  G.Lenkei: "Censuur" (wat u niet mag weten over uw gezondheid)
  P. Gotzsche: "Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad"
  B. Lipton: "De biologie van de overtuiging" . . . "Spontane evolutie"
  W. Dufty: "Suikerweeën"
  J. Bouma: "Slikken" (hoe ziek is de farmaceutische industrie?)
  D. Servan Schteiber: "Uw brein als medicijn"