Artikelen

 • Meditatie
 • Onderzoek
 • Depressie en kanker
 • Literatuur
 • Boek: "Heel zijn Leven"
 • Holisme en Wetenschap
 • Kanker; patentgeneeskunde      & alternatieven
 • Orgaandonatie? Waarom     niet!
 • Dwarsliggers
 • Voeding en Preventie
 • Voeding & preventie

  Voeding

  In Nederland geven we 15% van onze inkomens uit aan gezondheidszorg en slechts 11% aan voeding.

  Tijdens de opleiding krijgen aanstaande artsen ongeveer één dag les over voeding. Hun wordt geleerd dat voeding onmogelijk medicijn kan zijn. De universitaire hersenspoeling is er op gericht om hen te leren uitsluitend patentmedicijnen voor te schrijven. Alles wat in de natuur voorkomt kan het chemisch-farmaceutisch kartel ‘helaas’ niet patenteren. Chemische mest roeit het bodemleven uit, zodat groenten wel groot woorden en er mooi uitzien, maar onvoldoende voedingsstoffen bevatten. Gevolg; ziek wordende mensen door tekorten. De chemische 'medicijnen' om de gevolgen te bestrijden zijn dan de volgende winstbron.
  De zogenaamde voedingsdeskundigen uit dit reguliere circuit hebben een vergelijkbare eenzijdige beïnvloeding achter de rug; ook die van de universiteit van Wageningen.

  Terugkeer naar biologische teelt blijkt niet alleen goed voor het milieu ‘buiten’ ons. Het door industriële belangengroepen verspreidde en in stand gehouden idee dat anders de wereldbevolking niet te voeden is, is inmiddels door studies voldoende achterhaald. Het wereldvoedselprobleem is in de eerste plaats een verdelingsvraagstuk en wordt verder veroorzaakt door overmatige vleesconsumptie, gespeculeer met voedsel en waanzinnige welvaartsverschillen.

  Uit divers onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van landbouwgronden de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Het jarenlange gebruik van kunstmest heeft de hoeveelheden belangrijke mineralen als magnesium, chroom en selenium doen afnemen. Terwijl overheidsinstanties en professoren aan de universiteit van Wageningen iets heel anders blijven zeggen, is gemakkelijk vast te stellen dat de voedingswaarde van groente en fruit uit de kunstmestteelt enorm is afgenomen. De FAO onderschrijft dat.
  Mc.Cane en Widowson vergeleken de voedingswaarden tussen 1940 en 1991 en kwamen tot het de volgende gegevens. Verlies aan voedingswaarde in de kunstmestteelt:
  Aardappelen 35% minder calcium 45% minder ijzer 47% minder koper 30% minder magnesium
  Bosui 74% minder calcium
  Broccoli (gekookt) 46% minder ijzer 75% minder koper
  Koolraap 71% minder ijzer
  Spinazie (gekookt) 60% minder ijzer 96% minder koper
  Waterkers 93% minder koper
  Wortelen 48% minder calcium 75% minder magnesium

  Gezonde natuurlijke biologische voeding, die niet fabrieksmatig is mishandeld, is uitermate belangrijk. Nadat onze bevruchting heeft plaats gevonden, is alles dat er bij komt voeding (stoffelijke én emotionele én mentale én energetische voeding). Op basis van de constitutie [dat wat je mee krijgt bij de conceptie (van ouders die de gevolgen van meer of minder gezonde stoffelijke, emotionele, mentale en energetische voeding doorgeven)] ontwikkel je, door wat je inneemt, een betere of mindere (stoffelijke, emotionele, mentale, energetische) conditie. Vandaar de uitspraak: “Je bent wat je eet!” Gezondere voedingspatronen leveren behalve minder criminaliteit ook nog een hogere arbeidsproductiviteit op en hele grote besparingen in de gezondheidszorg en bij justitie. Één van de wegen naar meer vrede gaat dus door de maag.

  Water
  Tot slot van dit onderdeel iets over water. Heel veel ziekten en kwaaltjes zijn in feite uitdrogingsverschijnselen. Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer tweederde uit water. Dat heeft de functie om te verbinden (water maakt van losse meelkorreltjes een papje) en om te spoelen. Dr. Batmanghelidj toont in zijn boek dat het drinken van twee liter gewoon zuiver drinkwater voldoende is om heel veel lichte en ernstige kwalen te voorkomen. (Drink geen water uit plastic flesjes, omdat er chemicalien uit dat plastic in oplossen.) Er zijn echter twee grote problemen met water. Ten eerste is het niet te patenteren en de industrie kan er dus nauwelijks extra winsten op boeken. Ten tweede neemt de hoeveelheid drinkbaar water door allerlei vervuilende activiteiten drastisch af. Iedereen die nog steeds gelooft dat homeopathische middelen nep zijn, omdat er alleen maar water in kan worden aangetoond (er zijn recent wel nanodeeltjes van de tincturen aangetoond), raad ik het volgende experiment aan. Doe gewoon leidingwater in een blauwe fles en in een groene fles en zet beiden enige uren in de zon. Neem vervolgens een glas en drink eerst een beetje gewoon leidingwater en vervolgens ‘geblauwd’ water en ‘gegroend’ water. U zult, indien U niet-roker bent, versteld staan van de smaakverschillen. Toch is het allemaal gewoon water, zonder materiële toevoegingen. Water heeft de eigenschap informatie op te nemen en houdt de frequentie van die kleuren vast, net zoals het die van de homeopathische tincturen vasthoudt.
  Water is nog veel fascinerender. Dr. M. Emoto. deed allerlei herhaalbare experimenten met water. Hij plakte bijvoorbeeld op twee flesjes met hetzelfde water een etiketje. Op het ene stond ‘haat’ en op het andere ‘liefde’. Toen hij het water uit die flesjes liet kristalliseren, gaf het ‘haatwater’ een zeer misvormde kristal te zien en het ‘liefdewater’ een schitterende. Als gedachten (in woorden op etiketjes) dat met water kunnen doen, wat kunnen ze dan, uitgesproken of niet, met jou, die voor ±70 % uit water bestaat, doen.

  Preventie

  Uit onderzoek van Groenforum Nederland bleek dat investeren in een drastische vergroening van de omgeving leidt tot 15% minder obesitas, 10% minder gebruik van antidepressiva en een besparing van 1,4 miljard in de gezondheidszorg. Daarnaast zorgt het voor een verbetering in prestaties in bedrijven van 35%.
  Terwijl overduidelijk is dat voedingssupplementen een noodzakelijke aanvulling vormen op het kunstmatig verarmde voedsel en daarmee uw gezondheid verbeteren, heeft men op Europees niveau dus verboden om op verpakkingen te vermelden waar supplementen goed voor zijn. (Er is een groot verschil tussen suplementen uit de chemische industrie en biologische suplementen. Helaas zijn die laatsten duur, maar het innemen van de eersten is behalve zinloos ook schadelijk.) De EFSA (Europese Voedselveiligheid Autoriteit) verwijt mensen die zich daar tegen verzetten en hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid serieus nemen, geobsedeerd te zijn. Ze spreken met minachting van een ‘gezondheidsepidemie’. Wie echter aan de bevolking vraagt wat ze het belangrijkste vindt in het leven krijgt steevast te horen: de gezondheid! Van het totale budget dat de overheid uitgeeft aan gezondheidszorg gaat slechts ongeveer 5% naar preventie, terwijl daar nu net enorme kostenbesparingen te behalen zijn. Helaas is van deze regering ook niet te verwachten dat zij daar essentiële veranderingen in zal brengen, terwijl ze daar, zeker met de huidige financiële problemen, veel profijt van zou hebben. Hoe oppermachtig moet het chemisch-farmaceutisch-kartel zijn ???

  Er zijn allerlei heel eenvoudige maatregelen, die de algemene gezondheid enorm verbeteren en die er tevens voor zorgen dat de totale uitgaven voor gezondheidszorg ongeveer gehalveerd kunnen worden. In andere delen van deze tekst worden er al diverse opgenoemd. Hier volgen een aantal van de vele mogelijkheden op een rij. Sommige zijn meer of minder eenvoudig door iedereen zelf al toe te passen. Voor verdergaande maatregelen moeten betrokken burgers regeringen kiezen, die het belang van een andere aanpak inzien en die, tegen de druk van de grote bedrijven in, ook uitvoeren.

  Literatuurstart:
  H. Moolenburgh: Op je gezondheid
  L. Mac. Taggart: Wat artsen je niet vertellen
  G.Lenkei: Censuur (wat u niet mag weten over uw gezondheid)
  P. Gotzsche: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad
  B. Lipton: De biologie van de overtuiging
  W. Dufty: Suikerweeën
  J. Bouma: Slikken (hoe ziek is de farmaceutische industrie?)
  D. Servan Schteiber: Uw brein als medicijn