Artikelen

 • Meditatie
 • Onderzoek
 • Depressie en kanker
 • Literatuur
 • Boek: "Heel zijn Leven"
 • Holisme en Wetenschap
 • Kanker; patentgeneeskunde      & alternatieven
 • Orgaandonatie? Waarom     niet!
 • Dwarsliggers
 • Voeding en Preventie
 • Cursussen

  Algemene informatie
  Bij de therapeuten van "De Hartspiegel" kan men in kleine groepen deelnemen aan cursussen.
  • De cursussen die wij op dit moment aanbieden, staan iets verderop vermeld. Indien een groep met één van ons een cursus van één van onderstaande typen wil beleven, dan kan daartoe contact met ons worden opgenomen. Wij zullen dan in overleg bezien of wij bij elkaar kunnen komen wat betreft locatie, tijdstippen en prijs. Zo'n cursus kan in een weekend plaats vinden, op een aantal zaterdagen, of een serie avonden, of andere dagdelen omvatten. Aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen.
  Wij organiseren momenteel zelf geen cursusen hier aan huis in Venlo. Mocht u met een groep belangstellenden ergens zo'n cursus wensen, benader ons dan (0774771898, xavier@dehartspiegel.nl , hannie@dehartspiegel.nl ).

  Ééndaagse kennismaking met ReïncarnatieTherapie
  tegen de achtergrond van holistische wetenschap !
  (Xavier)

  Kan worden aangevraagd via xavier@dehartspiegel.nl .
  Indien verder dan 25 kilometer van Venlo, dan vraag ik als extra een reiskostenvergoeding.

  Deelname kost doorgaans €25,- per persoon, incl. thee,
  plus kosten voor de organisator (ruimte, werving, drankjes, evt. lunch, BTW, enz).

  Minimaal 12, maximaal 30 deelnemers.

  Dagprogramma:

  > Verkennen van Vorige Levens (Xavier)

  cursus verdeeld over 7, 8, of 9 weken.

  Verkenningstocht onder professionele begeleiding. Steeds meer mensen (in Nederland ruim 25%) staan open voor reïncarnatie als werkelijkheid. Deze cursus biedt de mogelijkheid om te verkennen hoe ervaringen uit vorige levens in het huidige leven meespelen in de vorm van belemmeringen of talenten. In de cursus worden deelnemers meegenomen op deze ontdekkings- en reinigingstocht. De cursus is géén opleiding tot therapeut.
  Het aantal cursusdagdelen is bij vijf deelnemers 7, bij zes 8 en bij zeven 9.

  Cursusopzet

  In de cursus krijgen alle deelnemers een privé-sessie in het bijzijn van de anderen. Behalve dat iedere cursist hierdoor een beeld krijgt van diverse mogelijkheden, is het ook een verrijking om bij de processen van anderen aanwezig te mogen zijn. Op deze site vindt U, behalve meer informatie over reïncarnatietherapie, op de pagina “Boek: Heel zijn Leven” een sessiebeschrijving door een cursiste met een bijbehorend beeldverslag.

  Prijs: € 150,- p/p voor 7, 8, of 9 dagdelen van ± tweeeneenhalf uur {exclusief de kosten voor de organisator (ruimte, werving, drankjes, evt. lunch, BTW, enz) van een ruimte}.

  Op aanvraag kan deze cursus plaatsvinden in een nader te bepalen accomodatie!

   

  > Ontmoeting met je innerlijke kind (Hannie)

  Een reis door je jongere bestaan. Laat je verrassen door je eigen wijze pure kind. We kennen allemaal wel die momenten in onze jeugd, waarin we angst, afwijzing, verdriet, liefdeloosheid, harde woorden en sommigen zelfs geweld hebben ervaren. Iedereen gaat zich na dergelijke ervaringen als kind anders gedragen en ontwikkelt een aantal patronen, die je leven als volwassene behoorlijk kunnen beïnvloeden en verstoren.
  Om nu deze pijnlijke ervaringen van hun zware lading te ontdoen, te integreren en daardoor weer vrijer, energieker en gelukkiger door het leven te gaan, zijn er allerlei mogelijkheden die we in deze zes dagen, op een warme veilige plek, samen gaan ontdekken, ervaren en oplossen. Middels beproefde oefeningen, groepsprocessen, spelvormen en creatieve uitingen samen met je innerlijke kind op ontdekkingsreis.
  In deze methodes streven we er naar zoveel mogelijk inzicht te verwerven in de pijnlijke gebeurtenissen. Natuurlijk zijn er soms heftige emoties, maar door ze even te laten zijn voor wat ze zijn, kun je naar een dieper niveau. Door jezelf toe te staan er vanuit een heel ander perspectief naar te kijken, komen de dingen in een ander daglicht te staan.
  Je innerlijke kind kan, helen, integreren en ophouden je volwassen leven te verstoren.
  Je geheelde innerlijke kind is dan je bondgenoot en zal met al z’n puurheid en intelligentie je bestaan in de richting van je diepste wensen en verlangens ondersteunen. Indien één van de deelnemers voor een ruimte elders zorgt, kan dat ook. In dat geval zouden de cursuskosten lager of hoger kunnen uitvallen.

  Cursusopzet:
  Idealiter omvat de cursus tien dagdelen, verdeeld over tien weken. Iets kortere trajecten (tot minimaal 6 dagdelen) zijn ook af te spreken. Cursisten krijgen huiswerk mee. Hannie wil per dagdeel €150,- ontvangen.

  Hannie biedt ook innerlijke kindwerk aan als privetherapie. Zie daarvoor de pagina ('Innerlijke kind-werk').