Cursussen

Algemene informatie

"De Hartspiegel" biedt diverse cursussen aan.

Op dit moment kan ik thuis geen grotere groepen ontvangen dan ± zes personen.

De enige twee cursuses die ik nu thuis aanbied zijn:
    >> een jaarcursus meditatie.
                Die is alleen geschikt voor personen die dagelijks twee maal
                minimaal 10 minuten gaan oefenen  en één keer per week             
                een 
cursusavond meemaken. 

                De maandagavond groep is nu vol en loopt nu ruim een jaar.
                Er start een nieuwe groep op dinsdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur,
op dinsdag 6 februari 2024.
                 Voor de wekelijkse bijeenkomst volstaat een wekelijkse vrijwillige donatie.

In Egchel begeleidde een meditatiegroep gedurende een jaar.
Deze groep gaat nu zelfstandig verder. Op aanvraag kan zoiets ook elders.
Kijk voor meer informatie hierover op de pagina 'meditatiebegeleiding',

(Neem contact op als u daar interesse in hebt.)

    >> een jaargang middagbijeenkomsten rond persoonlijke ontwikkeling 
   voor  jongeren tussen ±veertien en ± 20 jaar. (minimaal 5 deeln.)

                Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen (soms met gastdeelnemers)
                op onderzoek uit binnen de vele mogelijkheden om spiritualiteit te ervaren
                zonder godsdienstig te móéten zijn.  De bijdrage van €2,- per week
                wordt opgespaard voor een week-end-activiteit. (jongeren gezocht.)
                

Voor de rest van de cursussen geldt, dat u die kunt aanvragen 
en dan zoeken we een geschikte lokatie..

Indien een groep met mij een cursus van één van onderstaande typen wil ervaren, dan kan daartoe contact met mij worden opgenomen. Wij zullen dan in overleg bezien of wij bij elkaar kunnen komen wat betreft locatie, tijdstippen en prijs. Zo'n cursus kan in een weekend plaats vinden, op een aantal zaterdagen, of een serie avonden, of andere dagdelen omvatten. 

U kunt contact met mij op nemen via:  
>> 0680066827  (liefst tussen 17.00 en 18.00 u.),      
of  via   >> dehartspiegel@ziggo.nl  


*   Ééndaagse kennismaking met ReïncarnatieTherapie tegen de achtergrond van
     holistische wetenschap !

    Deelname kost €30,- per persoon.
    plus kosten voor de organisator (ruimte, werving, drankjes, evt. lunch, BTW, enz). 

    Minimaal 15, maximaal 30 deelnemers.

Voorgesteld dagprogramma:

- 9.30 uur       Accommodatie open

    - 9.45 uur        Lezing over reïncarnatie-ervaren en reïncarnatie-therapie en haar
                              holistisch/wetenschappelijke achtergrond, met gelegenheid voor vragen.

    - ± 12.00 uur  Pauze (Ik gebruik die pauze om uit te zoeken wie van degenen die zich
                              aanmelden voor de demonstratiesessie het meest passend is voor een sessie
                              in het bijzijn van publiek. Twee soorten thematiek zijn daar niet geschikt voor.)

    - 13.30 uur     Demonstratie-sessie met een vrijwillige lezingdeelnemer met nabespreking.

    - ± 16.00 uur  Afsluiting

*   Verkennen van Vorige Levens

    cursus verdeeld over 7 of 8 weken.

    Verkenningstocht onder professionele begeleiding. Steeds meer mensen (in Nederland ruim     25%) staan open voor reïncarnatie als werkelijkheid. Deze cursus biedt de mogelijkheid om te     verkennen hoe ervaringen uit vorige levens in het huidige leven meespelen in de vorm van     belemmeringen of talenten. In de cursus worden deelnemers meegenomen op deze     ontdekkings- en reinigingstocht. De cursus is géén opleiding tot therapeut. 

    Het aantal cursusdagdelen is bij vijf deelnemers 7, bij zes 8.

    Cursusopzet

    Tijdens de cursus krijgen alle deelnemers een privé-sessie in het bijzijn van de anderen.
    Behalve dat iedere cursist hierdoor een beeld krijgt van diverse mogelijkheden, is het ook een     verrijking om bij de processen van anderen aanwezig te mogen zijn. 

    Prijs: € 250,- p/p voor 7, of 8 dagdelen van ± tweeëneenhalf uur. 

Drag and Drop Website Builder