best html templates

Cursussen

Algemene informatie

Via  "De Hartspiegel" kunt U diverse cursussen aanvragen.

Indien een groep met mij een cursus van één van onderstaande typen wil ervaren, dan kan daartoe contact met mij worden opgenomen. Wij zullen dan in overleg bezien of wij bij elkaar kunnen komen wat betreft locatie, tijdstippen en prijs. Zo'n cursus kan in een weekend plaats vinden, op een aantal zaterdagen, of een serie avonden, of andere dagdelen omvatten.
U kunt contact met mij op nemen via:     0774771898,     of     xavier@dehartspiegel.nl  .


*   Ééndaagse kennismaking met ReïncarnatieTherapie tegen de achtergrond van
     holistische wetenschap !

    Deelname kost doorgaans €40,- per persoon, plus kosten voor de organisator (ruimte,     werving, drankjes, evt. lunch, BTW, enz). 
    Minimaal 12, maximaal 30 deelnemers.

Voorgesteld dagprogramma:

    - 9.30 uur       Accommodatie open

    - 9.45 uur        Lezing over reïncarnatie-ervaren en reïncarnatie-therapie en haar
                              holistisch/wetenschappelijke achtergrond, met gelegenheid voor vragen.

    - ± 12.00 uur  Pauze (Ik gebruik die pauze om uit te zoeken wie van degenen die zich
                              aanmelden voor de demonstratiesessie het meest passend is voor een sessie
                              in het bijzijn van publiek. Twee soorten thematiek zijn daar niet geschikt voor.)

    - 13.30 uur     Demonstratie-sessie met een vrijwillige lezingdeelnemer met nabespreking.

    - ± 16.00 uur  Afsluiting

*   Verkennen van Vorige Levens

    cursus verdeeld over 7 of 8 weken.

    Verkenningstocht onder professionele begeleiding. Steeds meer mensen (in Nederland ruim     25%) staan open voor reïncarnatie als werkelijkheid. Deze cursus biedt de mogelijkheid om te     verkennen hoe ervaringen uit vorige levens in het huidige leven meespelen in de vorm van     belemmeringen of talenten. In de cursus worden deelnemers meegenomen op deze     ontdekkings- en reinigingstocht. De cursus is géén opleiding tot therapeut. 

    Het aantal cursusdagdelen is bij vijf deelnemers 7, bij zes 8.

    Cursusopzet

    In de cursus krijgen alle deelnemers een privé-sessie in het bijzijn van de anderen. Behalve     dat iedere cursist hierdoor een beeld krijgt van diverse mogelijkheden, is het ook een     verrijking om bij de processen van anderen aanwezig te mogen zijn. 

    Prijs: € 250,- p/p voor 7, of 8 dagdelen van ± tweeëneenhalf uur.