Tarieven en vergoedingen

Ik weiger mee te doen met de waan van de zorgverzekeraars.
Daarom worden consulten bij mij niet gedeeltelijk vergoed.
Ik heb mijn tarieven daaraan aangepast.

Privé-sessies.

* Voor consulten Reïncarnatietherapie hanteert ik op dit moment (2021) een tarief van  
   €125,-.    Een consult duurt doorgaans ruim anderhalf uur.
* Een therapietraject begint met het intakegesprek dat tot doel heeft het thema in kaart
   te brengen, te bezien of er voldoende wederzijds vertrouwen kan zijn en of de
   thematiek geschikt is voor reïncarnatietherapie. Deze intake duurt eveneens ruim
   anderhalf uur en kost     €75,-.

* Cliënten betalen steeds contant aan het eind van elk consult.
   Doorgaans gaat het om 4 tot 7 consulten, maar er zijn ook langere therapietrajecten. 


Designed with Mobirise ‌

Free Web Design Software