Artikelen

 • Meditatie
 • Onderzoek
 • Depressie en kanker
 • Literatuur
 • Boek: "Heel zijn Leven"
 • Holisme en Wetenschap
 • Kanker; patentgeneeskunde      & alternatieven
 • Orgaandonatie? Waarom     niet!
 • Dwarsliggers
 • Voeding en Preventie
 • Tarieven en vergoedingen

  Privé-sessies.
  Voor consulten Reïncarnatietherapie hanteert Xavier op dit moment (2018) een tarief van €75,- per consult (± 110 minuten). Voor het intakegesprek, dat tot doel heeft het thema in kaart te brengen en te bezien of er voldoende wederzijds vertrouwen kan zijn, is het tarief €50,-. Cliënten betalen steeds contant aan het eind van elk consult contant. Doorgaans gaat het om 4 tot 7 consulten van ongeveer 110 minuten. Omdat ik niet meer wens mee te doen aan de voor mijn werk absurde en eenzijdige en steeds opgeschroefde eisen van de zorgverzekeraars t.a.v. mijn werk, heb ik mijn tarieven sinds 2015 verlaagd. Bovendien:
  Cliënten die aantoonbaar rond het minimumloon verdienen, kunnen over de hoogte van het tarief een gesprek aangaan. Dan vinden we een middenweg.

  Hannie is gestopt met haar praktijk voor kleurenpunctuur. Ze geeft wel nog cursussen "Innerlijkekindwerk". Zie daarvoor de pagina "Cursussen".

  Let op ! Extra !
  Vergoeding therapie tegen depressie en rond kanker. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft bepaald dat therapie om depressie te voorkomen voortaan volledig wordt gedekt door de ziektekostenverzekering. Dat geldt ook voor alle zorg rond kanker. Het CVZ gaat er van uit dat met tijdig ingrijpen de ontwikkeling van volledige depressies te voorkomen is en dat daarmee een grote besparing te behalen valt. Onder depressie verstaat het CVZ 'een neerslachtige stemming' en 'een ernstig verlies van plezier in (bijna) alle activiteiten'. Dat kan worden gecombineerd met slapeloosheid, energiegebrek, concentratieproblemen, verlies of toename van eetlust, gevoelens van waardeloosheid en gedachten over dood.
  Als een arts een opkomende depressie vaststelt en de zieke hulp wil, dan moet de verzekeraar de therapie vergoeden. Dit preventieprogramma moet worden afgestemd op de voorkeur van de zieke !!! Tot nu toe was de zorg voor kankerpatiënten vooral gericht op tumorbestrijding. Vanaf nu wordt ook alle zorg rond kanker (bijv. het omgaan met de ziekte, herstel en conditieverbetering) in principe vergoed door de basisverzekering. De zorgverzekeraars omzeilen dit echter door alleen te vergoeden als zij een contract met de zorgverlener hebben en met alternatieven geen contracten af te sluiten.

  Cursussen:
  Op dit moment organiseren wij zelf geen cursussen, maar alleen nog op verzoek. De kosten worden in dat laatste geval in onderling overleg afgesproken.(Zie ook de pagina: 'Cursussen'.)