Reïncarnatietherapie / spirituële regressietherapie

Biedt hulp bij:

        *  chronische en/of steeds terugkerende problemen; zoals:

                   - Emotionele onbalans, bijvoorbeeld:
                                     Angsten / Fobieën /  
 
                                    Depressie / Agressie /
   
                                  Minderwaardigheidsgevoelens /     
                                     Vast blijven zitten in Rouw 

                   - Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak

                   - Psychische overbelasting  / onbalans

        *  bewustzijnsontwikkeling

        *  na een BijnaDoodErvaring


Reïncarnatietherapie
is regressietherapie vanuit een transpersoonlijke, holistische, spirituele visie, zonder voorafgaand gebruik van hypnotische inducties. Ze gebruikt de in het thema reeds aanwezige spanning als ingang naar bronervaringen.

Mensen maken o.i. een reis door vele levens om door middel van ervaren te leren hun heelheid bewust te leven en daarmee 'thuis te komen' in de eenheid van ZIJN.  [Ons hogere ZELF is altijd al thuis in ZIJN.]
In ons eigen ervaren proeven wij daarvan en dat wordt gedeeld door onze cliënten. 
[Na een paar consulten óók door cliënten die aanvankelijk sceptisch staan t.a.v. reïncarnatie, maar zich melden, omdat ze gehoord hebben dat deze therapie zo effectief is.]  

Tijdens die leerreis doen wij regelmatig ervaringen op die zo moeilijk zijn dat ze vrijwel automatisch verstopt raken in het 'onderbewuste'; vooral tijdens de dissociatie die optreedt bij shock. Ze blijven dan als onafgemaakte resten om verwerking vragen, omdat de ziel naar heelheid streeft. De ziel vraagt dan om die aandacht via allerlei symptomen, totdat het onafgemaakte volledig is beleefd en via inzicht écht is verwerkt en gereinigd en daarmee deel van de kracht is geworden.

Reïncarnatietherapie zorgt via begeleide herbeleving voor inzicht, schoonmaak en integratie en heft zo belemmeringen in de ontwikkeling op. Belangrijk daarbij is om steeds met alle unieke aspecten van deze hele mens bezig te zijn; dus met lichamelijke, emotionele, mentale, sociale én ziels-aspecten,  in hun samenhang. Uiteindelijk is het de bedoeling deze polaire wereld in zijn volledigheid te omarmen; te leven. 

Reïncarnatietherapie komt niet voort uit een geloof, maar is ontdekt in de therapieparaktijk, terwijl er niet naar werd gezocht. Vrijwel iedereen die een redelijk contact heeft met het lichaam en de emoties kan reïncarnatietherapie ervaren. 

Iedereen die haar/zijn mailadres achterlaat met de vermelding 'reader', stuur ik per mail de 'reader' ReïncarnatieTherapie die ik voor mijn studenten schreef, waarbij de therapeutisch-technische informatie gewit is, om ondeskundig gebruik te voorkomen. (± 140 pagina's) 


Trance

Via hun problematiek zijn mensen al in een bepaalde trance. Wij beginnen dus vrijwel nooit met een hypnotische inleiding, vooraf aan de sessie. Door gecombineerde concentratie op de geleefde symptomen verdiept die al aanwezige trance enigszins en dan kunnen cliënten zelf bindingen evaren en los maken, waardoor ze juist úít die trance komen. Wij werken daar waar het bovenbewustzijn van de cliënt haar naar toe brengt. Dat is dus niet perse in een vorig leven, hoewel zich daar vaak enige consulten afspelen. Andere gebieden waarin gewerkt wordt zijn: het huidige leven (incl. de geboorte), het prenatale en een deel van de periode tussen twee aardse levens.


Dood

Doordat de meeste cliënten tijdens reïncarnatietherapie ook een aantal keren een vorig stervensproces doormaken, ontdekken ze, dat dat bij een onaf leven hoort en dat het daarna niet ophoudt en meestal bijzonder aangenaam is. Veel cliënten verliezen zo hun angst voor de (eigenlijk niet bestaande) dood. Zo is dit werk ook een uitstekende stervensbegeleiding. Mensen gaan zich meer ontspannen in het proces van overgaan en beseffen dat het goed is om die overgang zo bewust mogelijk mee te maken. Voor sommige cliënten wordt dat een aanleiding om dagelijks aan hun bewustzijnsgroei te gaan werken en zo hun frequentie te verhogen.  

Remember: “Light . . . goes on!”  


Onderzoek

Dr. v.d. Maesen is gepromoveerd op onderzoek naar reïncarnatietherapie.  Verder is het laatste boek van prof. I. Stevenson ("Bewijzen van reïncarnatie") interessant (wel nogal pittig vanwege de uitgebreide wetenschappelijke verantwoording van zijn onderzoek). 

Kwaliteit

In Nederland zijn er voor dit ambacht twee beroepsverenigingen die hoge opleidingseisen stellen aan instromende beroepsleden en hun leden onderwerpen aan een goed geregeld klacht- en tuchtrecht; de N.V.R.T. (Nederlandse Vereniging van ReïncarnatieTherapeuten) en EARTh (Earth Association of Regression Therapists) (Zie de pagina met 'links').   Xavier is lid van EARTh. 


Praktijk

Na telefonische afspraak, volgt een therapiegesprek. Daarin wordt bekeken aan welke thematiek iemand wil werken en hoe in grote lijnen het leven verliep én of er voldoende wederzijds vertrouwen is om in de diepte samen te werken. Elk consult reïncarnatietherapie duurt ruim anderhalf uur. Gemiddeld duurt een therapie dan 5 á 7 consulten. 

Designed with Mobirise ‌

Web Page Builder